Ukrajina

Podpořte finančním darem Ukrajinu na https://supportukraine.cz/ (zřízeno přímo Zastupitelským úřadem Ukrajiny v ČR) a my vám poskytneme slevu ze základní ceny na roční licenci ve výši vašeho příspěvku až do 1 200 Kč. Stačí zaslat bankovní potvrzení o aktuálně provedené platbě (ne starší tří dnů) emailem při objednávce licence.

Pojištění, Finanční gramotnost
Jedna z nejmoudřejších otázek, které byste si v životě měli často pokládat, je prosté „Proč?“. Málokdy se však stane, že si tuto zdánlivě triviální ot…
Aleš Hradil
Investice, Finanční gramotnost
Na rozdíl od Hamletových úvah o smyslu lidské existence je úvaha o bytí či nebytí investorem pouze iluzí volby. Možná teď nesouhlasíte, říkáte si, že…
Aleš Hradil
Investice, Finanční gramotnost
Mapy dávných mořeplavců dnes svou nepřesností vzbuzují úsměv, přesto však bylo možné, aby precizní schopnost orientovat se v nich námořníky téměř vždy…
Aleš Hradil